10°C słabe opady deszczu

Warszawska Wspólnota Samorządowa

 

Warszawska Wspólnota Samorządowa przedstawiła już kandydatów do Rady Warszawy w tegorocznych wyborach samorządowych.
 

Liderem Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, z okręgu 4 obejmującego Wolę, będzie

Barbara Różewska

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w SGH, która odbyła studia podyplomowe z zarządzania gospodarką komunalną i mieszkaniową, jest obecnie liderką ruchu spółdzielczego w Warszawie, z którym związana jest od 20 lat.

Po odbytym w latach 90-tych stażu w Holandii, pracowała w zarządach spółdzielni mieszkaniowych na Woli, Bemowie i Mokotowie, oraz w nadzorze spółdzielni na Bemowie. Obecnie jest dyrektorem własnej firmy Centrum Obsługi Nieruchomości „Dom Plus”, która zajmuje się doradztwem finansowym i technicznym.

Barbara Różewska jest rzeczniczką interesów spółdzielców i wspólnot mieszkaniowych w najbardziej żywotnych dla tych środowisk zagadnieniach. Są to m.in.:

 • siedmioprocentowa stawka VAT w budownictwie,

 • przekształcenie użytkowania wieczystego - w związku ze wzrostem jego kosztów - w prawo własności z 95-procentową bonifikatą

 • przywrócenie gospodarczej roli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,

 • udział wspólnot i spółdzielni w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi,

 • realizowanie polityki budowy mieszkań na wynajem oraz mieszkań spółdzielczych lokatorskich i własnościowych.
   

Barbara Różewska jest członkiem założycielem stowarzyszenia "Grunt to Warszawa” i członkiem Konfederacji Warszawskiej. Jako przedstawiciel Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, bierze udział w pracach Komitetu Monitorującego, opiniując projekty rewitalizacyjne w Warszawie.

Wie, jak przygotowuje się plan zarządzania miastem.

Za działania społeczne Rada m.st. Warszawy przyznała jej „ Syrenkę Warszawy” . Przed rokiem, z inicjatywy Barbary Różewskiej Prezydent stolicy powołała „zespół do spraw trudnych i niezałatwionych” – zajmujący się gruntami, reprywatyzacją, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i gospodarką odpadami.

Na listach kandydatów do Rady m. st. Warszawy znajdują się między innymi znane i cenione w swoich środowiskach postacie:

 • Bożena Ługowska , ekonomistka i prywatny przedsiębiorca, od lat zabiega o zwiększenie nakładów na remonty i budowę nowych lokali komunalnych,

 • Ilona Kos , technolog żywienia, absolwentka SGGW, zajmuje się ubezpieczeniami i nieruchomościami,

 • Jarosław Religioni , lekarz chirurg w jednym z wolskich szpitali.

Na listach do Rady Dzielnicy znajdują się między innymi:

 • Marek Makuch, który kandyduje z osiedla Koło. Urodzony na Woli, obecnie przedsiębiorca, jeden z inicjatorów ubiegłorocznego referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz z funkcji prezydenta Warszawy, wieloletni radny na Woli i w Radzie m. st. Warszawy, oraz były zastępca burmistrza dzielnicy Wola.

 • Marcin Rolski ubiega się o mandat z osiedla Za Żelazną Bramą. Z Wolą związany od urodzenia. Prowadzi tu własną firmę reklamową. Jest przedsiębiorcą i radnym od 2006 r.

 • Mateusz Stefaniak - dynamiczny działacz stowarzyszenia Zielone Odolan y reprezentuje m łodsze pokolenie,

 • Piotr Lipiński , zaangażowany wolontariusz, farmaceuta prowadzący znaną na Woli aptekę,

 • Edyta Taborowicz , finansistka, społecznik, działająca na rzecz poprawy sytuacji wolskich rodzin.

 

Warszawska Wspólnota Samorządowa komentarze opinie

 • gość 2017-09-06 18:34:19

  http://sympatia.onet.pl/ladywaw,user.html

Dodajesz jako: Zaloguj się